พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง รับสมัครลูกจ้างเหมาตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 14 เม.ย 2562    2,957 ครั้ง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-19 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 10000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปวช.- ปวส.ทุกสาขา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 11-19 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-4223-5040 หรือ 0-4223-5041

ประกาศรับสมัคร