ฝ่ายแบคทีเรียทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข รับสมัครลูกจ้างโครงการ

 3 มิ.ย 2562    4,597 ครั้ง

ฝ่ายแบคทีเรียทั่วไป สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข รับสมัครลูกจ้างโครงการ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 20,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ได้รับวุฒิปริญญาตรี การเงิน ชีววิทยา และจุลชีววิทยา

สมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทาง E-mail ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โทร.0-2951-0000 ต่อ 99415, 99416 หรือ 0-2951-1486

ประกาศรับสมัคร