ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบท้องถิ่น ประจำปี 2562

 12 มิ.ย 2562    23,792 ครั้ง

ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบท้องถิ่น ประจำปี 2562

ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข)

โดยจัดสอบในวันที่ 14 กรกฎาคม 2562

สามารถตรวจสอบ สถานที่จัดสอบได้ตามลิงค์ด้านล่าง

ลิงค์ตรวจสอบสถานที่สอบ