บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา

 3 ธ.ค 2561    5,598 ครั้ง

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 18000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยา สาขาการศึกษาพิเศษ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย 104 หมูที่ 15 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 3-11 ธันวาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-5360-2528

ประกาศรับสมัคร