บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครนักวิชาการศึกษา

 31 ธ.ค 2561    2,521 ครั้ง

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 2-18 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญาจ้าง
ชื่อตำแหน่ง: นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 15000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สถานที่รับสมัคร: ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-5290674-7 ต่อ 446, 02-9091434 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-18 มกราคม 2562 ในเวลาราชการ (ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์)

ประกาศรับสมัคร