บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จํากัด รับสมัครพนักงาน และลูกจ้าง 34 อัตรา

 3 พ.ย 2561    8,016 ครั้ง

บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จํากัด รับสมัครพนักงาน และลูกจ้าง 34 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน
1. พนักงานปฏิบัติการ 1 สาขาอุบลราชธานี 1 อัตรา
2. พนักงานจัดระบบและพัฒนาระบบบริหาร 1 อัตรา
3. พนักงานตรวจสอบภายใน 2 อัตรา
4. พนักงานกฎหมายและบริหารสัญญา 1 อัตรา
5. พนักงานส่วนลูกค้าสัมพันธ์ 1 อัตรา
6. พนักงานส่วนพัฒนาธุรกิจ 1 อัตรา
7. หัวหน้าส่วนพัฒนาธุรกิจ 1 อัตรา
8. หัวหน้าส่วนปฏิบัติการคลังสินค้า 1 อัตรา
9. หัวหน้าส่วนจัดระบบงานขนส่งและซ่อมบำรุง 1 อัตรา
10. หัวหน้าหน่วยสาขา อุบลราชธานี 1 อัตรา
11. ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ บัญชีและการเงิน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้าง
1. ลูกจ้างขับรถยกสูง (Reach Truck) 2 อัตรา  วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า
2. ลูกจ้างขับรถโฟคลิฟ (Forklift) 2 อัตรา วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า
3. ลูกจ้างคลังสินค้า 14 อัตรา  วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า  
4. ลูกจ้าง Call Center จำนวน 2 อัตรา ฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า
5. ลูกจ้างคลังธุรการสินค้า 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส.ขึ้นไปหรือเทียบเท่า สาขาการบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6. ลูกจ้างช่างเทคนิค 1 อัตรา อายุ 20 ปีขึ้นไป วุฒิ ปวส.ขึ้นไปหรือเทียบเท่า สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล

บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จํากัด เป็นบริษัทในเครือไปรษณีย์ไทย
สมัครด้วยตนเองหรือ ทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
โทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0-2831-3704 ต่อ 301

ประกาศรับสมัคร