บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด รับสมัครพนักงาน จำนวน 117 อัตรา

 31 ก.ค 2562    21,426 ครั้ง

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด รับสมัครพนักงาน จำนวน 117 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงาน
1.นักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจราทงอากาศ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค  111 อัตรา
- ปริญญาตรีทุกสาขา ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 700 คะแนน

2.เจ้าหน้าที่ระบบบริหารความปลอดภัย
- ปริญญาตรีทุกสาขา ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 750 คะแนน

3.วิศวกร (ระบบริหารความปลอดภัย)
- ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตทุกสาขา ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 750 คะแนน

4.เจ้าหน้าที่แผนภูมิการบิน
- ปริญญาตรีทุกสาขา ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) มีคะแนนไม่ต่ำกว่า 750 คะแนน

ตำแหน่งที่ 2-4 รับสมัครรวม 6 อัตรา

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร