บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์

 29 ต.ค 2561    4,113 ครั้ง

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พนักงานสัมพันธ์ กลุ่มสายงานบริหาร 1 อัตรา
คุณวุฒิปริญญาตรี บริหารทรัพยากรบุคคล บริหารรัฐกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
อัตราเงินเดือน 16830 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
โทร.0-2131-5700 ต่อ 1253

ประกาศรับสมัคร
| ลิงค์สมัคร