บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่นโยบาย แผนและบริหารความเสี่ยง

 16 เม.ย 2561    6,354 ครั้ง

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่นโยบาย แผนและบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบาย แผนและบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา
คุณวุฒิปริญญาตรีทางบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์ การบัญชี การจัดการทั่วไป หรือที่เกี่ยวข้อง
อัตราเงินเดือน 16830 บาท

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
โทร.0-2131-5700 ต่อ 1253

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร