บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครCall Center (หาดใหญ่) 4 อัตรา

 12 ก.พ 2561    8,369 ครั้ง

บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด รับสมัครCall Center (หาดใหญ่) จำนวน 4 อัตรา

บริษัท ทีโอที เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด บริษัทในเครือทีโอที (ไม่ใช่งานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ)
ต้องการรับสมัคร Call Center (หาดใหญ่) จำนวน 4 อัตรา
ปฏิบัติงานสัปดาห์ละ 6 วัน (ปฏิบัติงานเป็นกะแบบหมุนเวียน 24 ชั่วโมง)
ถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พื้นที่ศูนย์บำรุงรักษาการภูมิภาคที่ 4 (หาดใหญ่)
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-35ปี.
2. สัญชาติไทย
3. ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงได้รับการยกเว้น (ชาย)
4. วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส. คอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์, ประชาสัมพันธ์, หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่มีประสบการณ์ใน
งานที่เกี่ยวข้อง และสามารถใช้โปรแกรม MS-Word และ MS-Excel ได้เป็นอย่างดี
5. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
6. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่ติดยาเสพติด
7. มีความประพฤติเรียบร้อย เอาใจใส่ต่องานในหน้าที่
8. ไม่เคยกระทำและต้องคำพิพากษาให้ลงโทษถึงจำคุกเว้นแต่เป็นการกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ อีก ทั้งไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก ให้ออกจากงานอันเกิดจากเหตุที่ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

สมัครออนไลน์ตามลิงค์ด้านล่าง
สอบถามติดต่อคุณจรินทร์ดาว โทร .0-7424-0089

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร