บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) รับสมัครพนักงาน 15 ตำแหน่งหลายอัตรา

 14 มี.ค 2562    24,141 ครั้ง

บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) รับสมัครพนักงาน 15 ตำแหน่งหลายอัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 เมษายน 2562

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน
1. นักงบประมาณและการเงิน
2. นักบัญชี
3. นักการตลาด
4. นักประชาสัมพันธ์
5. นิติกร
6. บุคลากร
7. วิศวกร
8. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
9. นักบริหารผลิตภัณฑ์
10. นักบริหารงานขาย
11. นักบริหารงานพาณิชย์
12. นักบริหารงานทั่วไป
13. นักฝึกอบรม
14. นักสนับสนุนการขาย
15. นักบริหารลูกค้าสัมพันธ์

รายละเอียดคุณวุฒิ และสถานที่บรรจุ กรุณาอ่านในประกาศรับสมัคร
สมัครออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้ถึง 3 เมษายน 2562

ประกาศรับสมัคร 
| ลิงค์สมัคร