บริษัท ขนส่ง จำกัด รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

 6 พ.ย 2561    2,572 ครั้ง

บริษัท ขนส่ง จำกัด รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 1-23 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับ 4 จำนวน  1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 16830 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-23 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรับสมัคร