บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 40 อัตรา

 10 มิ.ย 2562    36,576 ครั้ง

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 40 อัตรา วุฒิปริญญาตรี-โท ตั้งแต่วันที่ 7-20 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ในคุณวุฒิปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 40 อัตรา
รับสมัครระหว่างวันที่ 7 - 20 มิถุนายน 2562 (ตลอด 24 ชั่วโมง ยกเว้น วันสุดท้าย เวลา 16.00 น.) ด้วยระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดคุณวุฒิตามเอกสารแนบ

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร