บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 4 อัตรา

 14 มี.ค 2562    3,128 ครั้ง

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน 4 อัตรา วุฒิปริญญาตรี-โท ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม - 3 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเ
1. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
2. ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์ หรือปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
3. ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/คอมพิวเตอร์  2 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม - 3 เมษายน 2562

ประกาศรับสมัคร