ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 15 พ.ค 2562    2,458 ครั้ง

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13285 บาท รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ได้รับคุณวุฒิปวส. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การจัดการทั่วไป พาณิชยการ เลขานุการ การขาย การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 7 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร