ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 15 พ.ค 2561    7,187 ครั้ง

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 13285 บาท รวมค่าครองชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง: ได้รับคุณวุฒิปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทางด้านพณิชยการ สาขาบัญชี เลขานุการ การตลาด

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร