ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ โครงการรถม้าเติมทุน (สาขาทั่วประเทศ)

 10 มี.ค 2562    9,239 ครั้ง

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ โครงการรถม้าเติมทุน (สาขาทั่วประเทศ) วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มีนาคม 2562

ตำแหน่ง โครงการรถม้าเติมทุน ส่งเสริม SMEs ไทย ฉับไว ไปถึงถิ่น(สัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี) สาขาทั่วประเทศ
รายละเอียด
สามารถติดตามผลการคัดเลือกได้ที่

Facebook Fan Page "งานดีที่ SME-D Bank"
https://www.facebook.com/smedevelopmentbankjob/  

หรือ Line Add  https://line.me/R/ti/p/%40vji2775t

คุณสมบัติทั่วไป
คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขึ้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่เข้ารับการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
- ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี ทุกสาขา
- ขับรถยนต์ได้ และรู้เส้นทางในพื้นที่
- มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อธนาคาร หรือสามารถใช้สื่อ Social Media ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทัศนคติเชิงบวก ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการ ประสานงานที่ดี มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ มุ่งมั่น พิชิตเป้าหมาย

ขอบเขตงานในความรับผิดชอบ
- ออกพื้นที่พบลูกค้า SMEs กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำการทำธุรกิจ
- เสนอสินเชื่อที่เหมาะสมกับธุรกิจ ตรวจสอบข้อมูล/เอกสารขอสินเชื่อของลูกค้า
- วิเคราะห์ข้อมูลและพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
- ดำเนินการและอำนวยสินเชื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มีนาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร