ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Operation) สาขาอำนาจเจริญ

 7 ก.พ 2562    3,662 ครั้ง

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Operation) สาขาอำนาจเจริญ 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2562

 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Operation) สาขาอำนาจเจริญ
รายละเอียด
ดำเนินการให้บริการรับฝากเงิน ถอนเงิน และรับชำระหนี้จากลูกค้า การจัดทำเอกสารทางการเงิน เอกสารทางบัญชี และเอกสารอื่น ๆ ของสาขา การดูแลอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานของสาขาและการจัดทำงบประมาณประจำปีของสาขา เพื่อให้การดำเนินงานของสาขาเป็นไปอย่างราบรื่นและสอดคล้องกับนโยบายและแผนงานที่ ธนาคารกำหนด รวมถึงค่าใช้จ่ายของสาขาที่เป็นไปตามงบประมาณที่กำหนดไว้ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไป
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ        ที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะในการสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ดี
มีความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้

ประกาศรับสมัคร
| ลิงค์สมัคร