ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพสินเชื่อ (อุดรธานี)

 6 ม.ค 2562    3,876 ครั้ง

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพสินเชื่อ (อุดรธานี) 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 มกราคม 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพสินเชื่อ (Loan Monitoring Officer : LMO) ปฎิบัติงานสาขาอุดรธานี 1 อัตรา
คุณสมบัติทั่วไป
การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อ และติดตามหนี้
มีทักษะและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การเจรจาต่อรอง การสื่อสารและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
มีความซื่อสัตย์ มีวินัย และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้
สามารถขับรถยนต์ รวมถึงมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร