ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ (RO) หลายอัตรา

 8 ก.ย 2562    11,813 ครั้ง

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ (RO) หลายอัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครงาน
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การตลาดสินเชื่อ (RO) *เฉพาะพื้นที่ปฏิบัติงานที่ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา ชุมแพ นครราชสีมา ปากช่อง ชัยภูมิ เลย อุบลราชธานี เดชอุดม ศรีสะเกษ กาฬสินธุ มหาสารคาม ภูเก็ต พังงา กระบี่ สงขลา
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
* อายุไม่เกิน 35 ปี
* สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ บัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
* สามารถใช้สื่อ Social Media ได้เป็นอย่างดี
* ขับรถยนต์ได้ รู้เส้นทางในพื้นที่ และมีประสบการณ์ด้านสินเขื่อจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
* มีทัศนคติเชิงบวก ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการประสานงานที่ดี มีความคิดริเริ่ม
  สร้างสรรค์และชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ มุ่งมั่น พิชิตเป้าหมาย

ขอบเขตงานในความรับผิดชอบ
* ให้บริการ และออกพื้อนที่พบลูกค้า SMEs เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำการทำธุรกิจ
* นำเสนอสินเชื่อที่เหมาะสมกับธุรกิจ SMEs
* ตรวจสอบข้อมูล/เอกสารการขอสินเชื่อ วิเคราะห์และพิจารณาข้อมูลเบื้องต้น
* ดำเนินการและอำนวยสินเชื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด
* ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร