ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ รับสมัครงานโครงการรถม้าเติมทุนประจำ หลายจังหวัด

 2 ธ.ค 2561    5,845 ครั้ง

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจฯ รับสมัครงานโครงการรถม้าเติมทุนประจำ หลายจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2561

ตำแหน่ง โครงการรถม้าเติมทุน ส่งเสริม SMEs ไทย ฉับไว ไปถึงถิ่น(สัญญาจ้างมีกำหนดระยะเวลา 2 ปี) นครราชสีมา ปากช่อง ปทุมธานี รังสิต นนทบุรี บางบัวทอง ปิ่นเกล้า จตุจักร สุขุมวิท 62 ราชบุรี หัวหิน ฉะเชิงเทรา ลาดกระบัง สมุทรปราการ พระประแดง ระยอง สมุทรสาคร อ้อมน้อย สุราษฯ
สังกัด :
รายละเอียด
คุณสมบัติของผู้สมัครตามประกาศรับสมัคร เป็นคุณสมบัติขึ้นต่ำที่กำหนดไว้เท่านั้น ธนาคารจึงขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่เข้ารับการสัมภาษณ์ ซึ่งผู้สมัครรับทราบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารทุกประการ และจะไม่เรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

คุณสมบัติทั่วไป
- ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
- ปริญญาตรี ทุกสาขา
- ขับรถยนต์ได้ และรู้เส้นทางในพื้นที่
- มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อธนาคาร หรือสามารถใช้สื่อ Social Media ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทัศนคติเชิงบวก ซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการ ประสานงานที่ดี มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์และชอบเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอ มุ่งมั่น พิชิตเป้าหมาย

คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
- ออกพื้นที่พบลูกค้า SMEs กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำการทำธุรกิจ
- เสนอสินเชื่อที่เหมาะสมกับธุรกิจ ตรวจสอบข้อมูล/เอกสารขอสินเชื่อของลูกค้า
- วิเคราะห์ข้อมูลและพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
- ดำเนินการและอำนวยสินเชื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ธนาคารกำหนด

ประกาศรับสมัครลิงค์สมัคร