ธนาคารกรุงไทย (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesale)

 9 ก.พ 2562    2,574 ครั้ง

ธนาคารกรุงไทย (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์  (Telesale) หลายอัตรา

รายละเอียด
ชื่อตำแหน่งงาน ลูกจ้างรายปีทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ (Telesale) ทีม Non Credit Product
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. อายุไม่เกิน 30 ปี (ผ่านเกณฑ์ทหาร)
วุฒิปวส.ขึ้นไปไม่จำกัดสาขาและ สถาบัน

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามรายละเอียดข้างต้น และสนใจสมัครเข้าปฏิบัติงานกับธนาคาร โปรดส่งเอกสารการสมัครงาน พร้อมกับประวัติส่วนตัว และข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่าน โดยให้ส่งไปที่ ทีมบริหารการขายผ่านช่องทางพิเศษ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ชั้น 3 อาคารสาขาสะพานขาว เลขที่ 230 ถ. หลานหลวง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 ติดต่อสอบถาม คุณมาญาวี โทร 02-501-4360 หรือ02-501-4361

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
3. เอกสารการศึกษา 2 ชุด
4. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
5. สำเนาหลักฐานการผ่านการรับราชการทหาร ตรวจ หรือได้รับการยกเว้นการรับราชการทหาร
**ใบสมัครแนบท้ายประกาศสมัคร**

ประกาศรับสมัคร