ธนาคารกรุงไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ ประจำสำนักงานธุรกิจร้อยเอ็ด

 1 ก.ค 2562    4,151 ครั้ง

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ ประจำสำนักงานธุรกิจร้อยเอ็ด ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสาขาร้อยเอ็ด 9/9 ถ.เพลินจิต ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000
1. ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M)
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด
มีประสบการณ์ด้านการขายในสายงานธนาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือมีประสบการณ์ด้านการขายในธุรกิจอื่น ไม่น้อยกว่า 5 ปี
มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์การเจรจาต่อรองและการนําเสนอ
มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ผ่านการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ด้านการเงิน หรือหลักสูตรที่เทียบเคียง

2. ตำแหน่ง หัวหน้าส่วน – เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-M)
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในสายงานธนาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี
มีความรู้ด้านการขายและการตลาด และมีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคาร
มีความรู้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือด้าน Supply Chain
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ผ่านการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ด้านการเงิน หรือหลักสูตรที่เทียบเคียง

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 กรกฎาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร