ธนาคารกรุงไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ ประจำสำนักงานธุรกิจนครศรีธรรมราช

 9 มิ.ย 2562    5,306 ครั้ง

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ ประจำสำนักงานธุรกิจนครศรีธรรมราช ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M) / เจ้าหน้าที่อาวุโสธุรกิจสัมพันธ์ SME (RM-M)
สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานธุรกิจนครศรีธรรมราช อาคารสาขานครศรีธรรมราช เลขที่ 1452 ถ.ปากนคร ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด
มีประสบการณ์ด้านการขายในสายงานธนาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปีหรือมีประสบการณ์ด้านการขายในธุรกิจอื่น ไม่น้อยกว่า 5 ปี
มีทักษะด้านการตลาด การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์การเจรจาต่อรองและการนําเสนอ
มีประสบการณ์ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ
ผ่านการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ด้านการเงิน หรือหลักสูตรที่เทียบเคียง

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กรกฎาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร