ธนาคารกรุงไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ สำนักงานธุรกิจสุราษฎร์ธานี 2

 7 มิ.ย 2562    7,895 ครั้ง

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำ สำนักงานธุรกิจสุราษฎร์ธานี 2 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด
สังกัด สำนักงานธุรกิจสุราษฎร์ธานี 2
สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารสาขาถนนศรีวิชัย 67/83 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วน – เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ SME (AE-M)
คุณสมบัติและประสบการณ์ที่จำเป็น
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ในสายงานธนาคาร ไม่น้อยกว่า 2 ปี
มีความรู้ด้านการขายและการตลาด และมีความรอบรู้ในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของธนาคาร
มีความรู้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือด้าน Supply Chain
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ผ่านการอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ด้านการเงิน หรือหลักสูตรที่เทียบเคียง

ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 5 กรกฎาคม 2562

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร