ธนาคารกรุงไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่งานด้านสอบทานสินเชื่อ หลายอัตรา

 7 ม.ค 2562    4,522 ครั้ง

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่งานด้านสอบทานสินเชื่อ หลายอัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 มกราคม 2562

รายละเอียด
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านสินเชื่อ และ/หรือ ปรับโครงสร้างหนี้และ/หรือ มีความรู้ทางด้าน ITและ/หรือ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. หากมีใบรับรองคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน เช่น CIA, CPIAT, OMEGA, ผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ระยะเวลาในการรับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 17 มกราคม 2562หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อคุณณัฏฐา โทร 02-3451853 สมัครได้ที่E-Mail : tanat.janthachoto@ktb.co.th ติดต่อสอบถาม คุณธนัท โทร 02-345-1870

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร