ธนาคารกรุงไทย รับสมัครลูกจ้าง ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ หลายอัตรา

 3 ม.ค 2562    3,681 ครั้ง

ธนาคารกรุงไทย รับสมัครลูกจ้าง ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์ หลายอัตรา

รายละเอียด
ชื่อตำแหน่งงาน ลูกจ้างทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาดทางโทรศัพท์
1. อายุไม่เกิน 35 ปี
2. ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาเลขานุการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ การตลาด การขาย การจัดการ การท่องเที่ยว และบริหารธุรกิจ คะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
3. มีความกระตือรือร้น ทักษะในการต่อรอง และรักการบริการ
4. สามารถใช้Microsoft Office ได้
5. หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับ Call Center ด้าน Outbound Telemarketing Telesalesจะได้รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
6. หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามรายละเอียดข้างต้น และสนใจสมัครเข้าปฏิบัติงานกับธนาคาร โปรดส่งเอกสารการสมัครงาน พร้อมกับประวัติส่วนตัว และข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่าน โดยให้ส่งไปที่ ทีมบริหารการขายผ่านช่องทางพิเศษ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ชั้น 3 อาคารสาขาสะพานขาว เลขที่ 230 ถ. หลานหลวง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 ติดต่อสอบถาม คุณมาญาวี โทร 02-501-4360 หรือ02-501-4361

ประกาศรับสมัคร