ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง

 27 พ.ย 2561    3,817 ครั้ง

ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-6 ธันวาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปกครอง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 8000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-6 ธันวาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ) ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ โทร.0-5451-1037

ประกาศรับสมัคร