ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 2 อัตรา

 11 ต.ค 2561    15,283 ครั้ง

ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-29 ตุลาคม 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท (ไม่รวมค่าครองชีพ)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 22-29 ตุลาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ) ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส (กลุ่มงานปกครอง) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด

ประกาศรับสมัคร