ด่านกักสัตว์กำแพงเพชร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

 13 ก.ย 2561    3,138 ครั้ง

ด่านกักสัตว์กำแพงเพชร รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-18 กันยายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัคพนักงานจ้างเหมาบริการ
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ จำนวน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน:
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง: วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.6 (ประถมศึกษาปีที่ 6) หรือเทียบเท่า

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ด่านกักสัตว์กำแพงเพชร 745 ตำบลสลกบาตร อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่วันที่ 11-18 กันยายน 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-5577-1497

ประกาศรับสมัคร