ด่านกักกันสัตว์สงขลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการงานตรวจควบคุมสินค้าปศุสัตว์ 5 อัตรา

 6 ก.พ 2562    8,607 ครั้ง

ด่านกักกันสัตว์สงขลา รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการงานตรวจควบคุมสินค้าปศุสัตว์ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-20 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: จ้างเหมาบริการงานตรวจควบคุมสินค้าปศุสัตว์ จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวส. หรือเทียบเท่า สนทนาภาษามาลายู ภาษามาเลเซีย ภาษาอังกฤษได้

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ด่านกักกันสัตว์สงขลา เลขที่ 3 ถนนศรีภูวนารถใน ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทร.074-252503 ตั้งแต่วันที่ 10-20 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร