ด่านกักกันสัตว์สงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-จ้างเหมา 35 อัตรา

 4 ก.ย 2562    15,975 ครั้ง

ด่านกักกันสัตว์สงขลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-จ้างเหมา 35 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-12 กันยายน 2562

รายละเอียด
ด่านกักกันสัตว์สงขลา ประกาศรับสมัครพนักงานเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานด่านกักกันสัตว์สงขลา
1.  ลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  นักวิทยาศาสตร์    จำนวน   2    อัตรา  วุฒิการสมัครปริญญาตรี (สาขาทางด้านวิทยาศาสตร์)
2.  ลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์     จำนวน   18  อัตรา  วุฒิการสมัครมัธยมศีกษาตอนต้น เท่านั้น
3.  จ้างเหมาบริการงานด้านบริหารงานทั่วไป       จำนวน    2   อัตรา  วุฒิการสมัครปริญญาตรี (ทุกสาขา)
4.  จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์         จำนวน  12  อัตรา  วุฒิการสมัครไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศีกษาปีที่ 6
5.  จ้างเหมาบริการทำความสะอาดจำนวน    1  อัตรา
รายละเอียดการสมัคร
1.  กรอกเอกสารและยื่นใบสมัครงานด้วยตัวเอง ระหว่างวันที่ 4-12 กันยายน 2562 ณ ด่านกักกันสัตว์สงขลา
2.  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก ในวันจันทร ที่ 16 กันยายน 2562
3.  สอบคัดเลือกโดยวิธีสัมภาษณ์ ในวันที่พุธ ที่ 18 กันยายน 2562
4.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2562
**หมายเหตุ  โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-7425-2503  และ 095-4369921 ในวันและเวลาราชการ**

ประกาศรับสมัคร