ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา

 2 ก.ย 2562    3,827 ครั้ง

ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3-15 กันยายน 2562

ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม ประกาศรับสมัครพนักงานเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงานด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม
รายละเอียดดังนี้

1. ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ จำนวน 7 อัตรา วุฒิการสมัครมัธยมศีกษาตอนต้น เท่านั้น
2. จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ จำนวน 16 อัตรา วุฒิการสมัครไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รายละเอียดการสมัคร
1. กรอกเอกสารและยื่นใบสมัครงานด้วยตัวเอง ระหว่างวันที่ 3-15 กันยายน 2562 ณ ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เรียกสัมภาษณ์ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2562

**หมายเหตุ โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดได้ที่ 088-7957210 และ 099-2042002 ในวันและเวลาราชการ**