ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา

 12 ก.ย 2562    4,605 ครั้ง

ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-20 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครงานพนักงานจ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ จำนวน 8 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 7000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ม.6 หรือเทียบเท่า

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 9-20 กันยายน 2562 ในวันเวลาราชการ โทร.0-7364-6586

ประกาศรับสมัคร