ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 15 อัตรา

 4 เม.ย 2562    3,615 ครั้ง

ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 15 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
1. จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวแพทย์และใช้สุนัขดมกลิ่นปฏิบัติงาน 1 อัตรา
2. จ้างเหมาบริการงานควบคุมสุนัขดมกลิ่นตรวจจับสินค้าปศุสัตว์ 2 อัตรา
3. จ้างเหมาบริการงานช่วยควบคุมสุนัขดมกลิ่นตรวจจับสินค้าปศุสัตว์ 1 อัตรา
4. จ้างเหมาบริการงานธุรการ 1 อัตรา
5. จ้างเหมาบริการงานช่วยบังคับใช้กฎหมาย 1 อัตรา
6. จ้างเหมาบริการงานตรวจควบคุมสินค้าปศุสัตว์ 9 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครคัดเลือกและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารคลังสินค้าขาออก ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร