จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครเจ้าหน้าที่สํานักงาน P7

 31 ม.ค 2562    2,564 ครั้ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครเจ้าหน้าที่สํานักงาน P7 จำนวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหน่ง  เจ้าหน้าที่สํานักงาน P7 จํานวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
- หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
- มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ได้แก่ TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP หรือ IELTS อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร (ดูรายละเอียดในประกาศ)

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครผ่านทาง www.hrm.chula.ac.th/recruitmentonline และสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-218-0188 ตั้งแต่บัดนี้ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาทําการ (08.00-17.00 น.)

ประกาศรับสมัคร