จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 34 อัตรา++

 10 มี.ค 2562    6,321 ครั้ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 34 อัตรา++

รายละเอียด
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
2. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คณะนิเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
3. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
4. ผู้อำนวยการธรรมสถาน จำนวน 1 อัตรา
5. เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา  P7 จำนวน 5 อัตรา
6. เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7 จำนวน 5 อัตรา
7. 6. เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 11 อัตรา
8. เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P8 จำนวน 1 อัตรา
9. เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7 จำนวน 1 อัตรา
10. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 อัตรา
11. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์(นโยบายและแผน) จำนวน 1 อัตรา
12. ตำแหน่งอื่นๆ หลายอัตรา

ประกาศรับสมัคร | ลิงสมัคร