จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 28 อัตรา++

 9 มิ.ย 2562    9,564 ครั้ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 28 อัตรา++

รายละเอียด
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
2. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คณะนิเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
3. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คณะจิตวิทยา จำนวน 1 อัตรา
4. ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
5. ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
6. ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์และเผยแพร่ผลงานวิจัย (สำนักบริหารวิจัย) จำนวน 1 อัตรา
7. สัตวแพทย์ P7 จำนวน 1 อัตรา
8. เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ ) P7 จำนวน 3 อัตรา
9. เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (วิทยาศาสตร์ ) P7 จำนวน 1 อัตรา
10. เจ้าหน้าที่บริการงานแพทย์ (ช่างทันตกรรม ) P8 จำนวน 1 อัตรา
11. เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P7 จำนวน 2 อัตรา
12. เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บัญชี) P7 จำนวน 4 อัตรา
13. เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 5 อัตรา
14. เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บุคคล) P7 จำนวน 1 อัตรา
15. เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา
16.  เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (โสตทัศนศึกษา) P7 จำนวน 1 อัตรา
17. เจ้าหน้าที่สำนักงาน (ธุรการ) P8 จำนวน 1 อัตรา
18. เจ้าหน้าที่สำนักงาน (การเงิน) P8 จำนวน2 อัตรา
19. เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (อิเล็กทรอนิกส์) P8 จำนวน 1 อัตรา
20. ตำแหน่งอื่นๆ หลายอัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม | ลิงสมัคร