จังหวัดอ่างทอง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล

 5 มิ.ย 2562    4,598 ครั้ง

จังหวัดอ่างทอง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 20-26 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางสังคมศาสตร์ทุกสาขาวิชา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 5 ตั้งแต่วันที่ 20-26 มิถุนายน 2562  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร