จังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

 5 ก.ย 2562    10,315 ครั้ง

จังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่วันที่ 12-19 กันยายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ชื่อตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขา และต้องมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลจากหน่วยงานเดิมมายื่นในวันสมัครด้วย

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 12-19 กันยายน 2562  ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร