จังหวัดปัตตานี รับสมัครอาสารักษาดินแดน จำนวนหลายอัตรา

 9 ก.พ 2562    8,811 ครั้ง

จังหวัดปัตตานี รับสมัครอาสารักษาดินแดน จำนวนหลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครอาสารักษาดินแดน
ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาหรือท้องถิ่นอยู่ในอำเภอที่เปิดรับสมัคร หรือภูมิลำเนาในจังหวัดปัตตานี (สัญชาติไทย อายุ 21-60 ปี)
กรุณาอ่านประกาศให้เข้าใจก่อนที่จะไปสมัคร

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ที่ทำการอำเภอทุกแห่ง ในจังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 18-22 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร