จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

 12 มี.ค 2562    1,939 ครั้ง

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
1. พนักงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท (ป.ตรี สาขารัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์)
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 15000 บาท (ป.ตรีทางคอมพิวเตอร์)
3. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 11000 บาท (ปวส.ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์)
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลากลางจังหวัด อาคารใหม่ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 11-15 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-3260-3991 ถึง 4 ต่อ 63729

ประกาศรับสมัคร