จังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครอาสารักษาดินแดน 18 อัตรา

 3 มิ.ย 2562    4,026 ครั้ง

จังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครอาสารักษาดินแดน 18 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-14 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 18 อัตรา
ผู้สมัครเป็นเพศชาย ต้องมีภูมิลำเนาในจังหวัดบุรีรัมย์ ไม่น้อยกว่า 3 เดือน วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 สัญชาติไทย อายุ 17-60 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
กรุณาอ่านประกาศให้เข้าใจก่อนที่จะไปสมัคร

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อและยื่นใบสมัครได้ ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ (กลุ่มงานความมั่นคง) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ เขากระโดง ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 4-14 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร 044 666 504 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศรับสมัคร