คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เสมียน)

 4 เม.ย 2562    4,892 ครั้ง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เสมียน) 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2562

รายละเอียด
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เสมียน) (ปฏิบัติงานที่ฝ่ายบริการพยาบาล) จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,910 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท   
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหาร (นศท.)
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
- มีความรู้ภาษาอังกฤษสามารถอ่านออก -  เขียนได้
- สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel  ได้

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคาร บริหารฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2562 ในเวลาราชการ โทรศัพท์ : 0-7445-5000

ประกาศรับสมัคร