คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ รับสมัครตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2 อัตรา

 8 มิ.ย 2562    6,123 ครั้ง

คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ รับสมัครตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มิถุนายน 2562

รายละเอียด
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2  อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,300 บาท และค่าครองชีพ 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (อ่านเพิ่มเติมในประกาศรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคาร บริหารฯ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มิถุนายน 2562 ในเวลาราชการ โทรศัพท์ : 0-7445-5000

ประกาศรับสมัคร