คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-พนักงาน 9 อัตรา

 13 มี.ค 2562    4,210 ครั้ง

คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว-พนักงานมหาวิทยาลัย 9 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-29 มีนาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1 .เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1 อัตรา เงินเดือน 9300 บาท
2. พนักงานทำความสะอาด 1 อัตรา ค่าจ้าง 300 บาท/วัน
3. ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานเวชระเบียน  (พนักงานมหาวิทยาลัย) 1 อัตรา ค่าจ้าง 10,230 บาท
4. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา ค่าจ้าง 7620 บาท
5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 1 อัตรา ค่าจ้าง 14,020 บาท
6. คนงาน-ซักฟอก 1 อัตรา ค่าจ้าง 6910 บาท
7. นักรังสีการแพทย์ (พนักงานมหาวิทยาลัย) 1 อัตรา ค่าจ้าง 14,020 บาท
8. นักวิชาการศึกษา(กิจการนิสิต) 1 อัตรา ค่าจ้าง 11680 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
9. ผู้ช่วยสอนคลินิก 1 อัตรา ค่าจ้าง 11680 บาท (ป.ตรีทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-29 มีนาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-4371-2992

ประกาศรับสมัคร