คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 12 มิ.ย 2561    3,393 ครั้ง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ (เงินงบประมาณรายได้)
ชื่อตำแหน่ง: ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง:
1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี
2. มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านเอกสารและงานสารบรรณ อย่างน้อย 1 ปีจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
3.มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตําแหน่ง จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

กําหนดวันยื่นใบสมัครสอบ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการผู้สนใจโปรดสอบถามรายละเอียดและยื่นใบสมัครสอบ ได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์โทร. 0 5596 7939 (สมัครทางไปรษณีย์ได้)

ประกาศรับสมัคร