คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและพนักงาน 9 อัตรา

 9 ก.ค 2562    2,663 ครั้ง

คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและพนักงาน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
1. เภสัชกรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 23,630 บาท + พ.ต.ส. 3,000 บาท
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 2 สิงหาคม 2562
- ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ + มีใบประกอบ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท + เงินพิเศษ 750 บาท
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กรกฎาคม 2562
- ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์

2. ผู้ปฏิบัติงานบริหาร จํานวน 2 อัตรา เงินเดือน 13,285 บาท
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 กรกฎาคม 2562
- ปวส. หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

3. นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กรกฎาคม 2562
- ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ด้านสาขาการเงิน และบัญชี

4. ผู้ช่วยพยาบาล จํานวน 1 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท
- รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 กรกฎาคม 2562
- ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2926-9662

ประกาศรับสมัคร