คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 2 อัตรา

 31 ธ.ค 2561    4,365 ครั้ง

คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 มกราคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานพัสดุ 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 11500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 มกราคม 2562

ประกาศรับสมัคร
| ลิงค์สมัคร