คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน 2 อัตรา

 8 ส.ค 2562    7,420 ครั้ง

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน 2 อัตรา วุฒิปริญญาตรี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 สิงหาคม 2562

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)
ชื่อตำแหน่ง: พนักงานปฏิบัติงาน(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)  2 อัตรา
อัตราเงินเดือน: 17060 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง: ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ สาขาคณิตศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ การจัดการทั่วไป
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศรับสมัคร)

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 สิงหาคม 2562 โทร : 053 936 780

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร